Ειδικός νοσηλευτής για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ

NEW 05|02|13  Νοσηλευτής Έλληνας αναλαμβάνει ηλικιωμένους ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
Εμπειρία 6 χρόνια σε γηροκομείο και 1 σε ιδιωτική κλινική Αθηνών. Τη.: 6980 572952