Δουλεία στην Αντίπαρο για Μάγειρες / -ισσες

 NEW 16|02|13 Μάγειροι – Μαγείρισσες (Όχι Σεφ) για εστιατόριο στην Αντίπαρο
από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.
Τηλ.: 2610331831, 2610318555