Με δικό του τρακτέρ

14|03|13 Αναλαμβάνω καθαρισμό κτημάτων, κοπή χόρτων, οικοπέδων, κήπων με γεωργικά μηχανήματα. Τηλ.:6932 316389