Μια γυναίκα για τις δουλειές του σπιτιού

NEW 14|03|13 Κυρία Βουλγαρικής καταγωγής αναλαμβάνει το μαγείρεμα και τις δουλειές για σπίτια ή ξενοδοχεία. Τηλ.: 6998 562983