Νέα γυναίκα για οικιακή βοηθός

NEW 05|04|13 Νέα γυναίκα ζητά δουλειά (εσωτερική) για σπίτι, για φύλαξη παιδιών και γενικότερη φροντίδα (μαγείρεμα κλπ). Τηλ.: 6994 367838