Για καμαριέρα ή φροντίδα παιδιού

NEW 20|04|13 Κυρία ζητά εργασία για την ημέρα (καμαριέρα, φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένου). Τηλ.: 6994 401324