Κυρία Ιφιγένεια, δίνει λύσεις …

NEW 05|06|13  Ένα δυνατό προφητικό άτομο στον χώρο των προβλέψεων, μοναδική σε πνευματικές δραστηριότητες που έχουν εξακριβωθεί με επιτυχία.
Βλέπει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αληθινή, με εχεμύθεια, σας οδηγεί στην λύση των προβλημάτων σας.
Επαναφορά προσώπων, άμεση ανταπόκριση. Τέρμα στην αβεβαιότητα.
Διπλωματούχος, πνευματοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, παραψυχολόγος παγκοσμίου και Ελλάδος.
Τηλεφωνικές προβλέψεις για την άμεση εξυπηρέτηση σας.
Καλέστε στο: 6986 738164