Για security | και για Πάρο


NEW 23|07|13
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρεία Security ηλικίας έως 25 ετών και με άδεια εργασίας για security για να εργαστούν σε Πάρο, Μήλο, Μύκονο. Άμεση πρόσληψη, Μισθός, ΙΚΑ. 6940562936 και 2610454327 κ.Μαρία.