Καθηγήτρια Αγγλικών στη Νάουσα

NEW 13|09|13 Καθηγήτρια αγγλικών, με πτυχίο αγγλικής φιλολογίας (από Καναδά) με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, παραδίδει μαθήματα στο σπίτι (περιοχή Νάουσα). Τηλ.: 6973 982061