Ιδιαίτερα στα οικονομικά για Γ΄ Λυκείου

NEW 17|9|13 Καθηγήτρια Oικονομικών, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ Λυκείου στα μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Α.Ο.Δ.Ε.  Τ: 697 96 33 553