Θέση εργασίας στην Πάρο


NEW 04|11|13
 Ζητείται διοικητικός υπάλληλος , απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη και πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ. e-mail : kmparos@epapsy.gr, fax : 2284024911

 

Advertisement