Προσφέρει εργασία για φροντίδα σε σπίτι

NEW 01|11|13 Κυρία από την Αλβανία που μιλά Ελληνικά ζητά δουλειά για καθαρίστρια η φροντίδα παιδιών. Τηλ.: 6942 038214