Έχει Γ’ κατηγορίας δίπλωμα

NEW 24|01|14 Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας ζητά εργασία στο νησί τις Πάρου. Τηλέφωνο: 6980733009