Πωλείται Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

NEW 02|05|14 Πωλείται εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων καινούριος και ελαφρώς μεταχειρισμένος.
Ψυγεία μικρά Korting
Φούρνοι μικροί με εστίες
 AirConditionμάρκας Kerosun
Αποροφητήρες
Κρεβάτια
Τραπέζια
Καρέκλες και άλλα συμπληρωματικά ήδη.
Τηλ.: 6940 574253  

 

Advertisement