Ζητούνται βοηθοί λογιστή άμεσα στην Πάρο

NEW 23|06|14  Λογιστικό Γραφείο στην Παροικιά, ζητεί για άμεση πρόσληψη τρεις βοηθούς Λογιστή, με γνώσεις Λογιστικής (τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ κ.λ.π.), σχετική προϋπηρεσία και χειρισμό όλων των λειτουργιών Η/Υ.
Καλέστε το 69467-96153 για απ΄ ευθείας συνεννόηση, και ώρες 9,00-14,00 και 18,00-21,00, καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή. Βιογραφικό επιθυμητό.

Advertisement