Κοπέλα με εμπειρία ζητά δουλειά σε τουριστική επιχείρηση

NEW 30|06|14 ΚΟΠΕΛΑ πτυχιούχος στις τουριστικές υπηρεσίες και αντίστοιχες τροφοδοσίας, με γνώσεις αγγλικών, Η/Υ, προϋπηρεσία 5 χρόνια, δίπλωμα Ι. Χ. ζητεί εργασία στην Πάρο. Ημιαπασχοληση ή πλήρης..τηλ 6986325840

Advertisement