Κοπέλα ζητά δουλειά στην Πάρο για το Φθινόπωρο και πέραν αυτού …

NEW 31|08|14 Πτυχιούχος κοπέλα, με εμπειρία σε πολλούς τομείς, ζητά δουλεία για Σεπτέμβριο ~ Οκτώβριο η όλο το χρόνο στην Παρο..6986325840