Νέος ζητά εργασία στην Πάρο

NEW 13|08|14 Νέος 35 ετών ζητά εργασία για όλο τον χρόνο στην Πάρο. Μάγειρας – Μπαρ – Σέρβις – Φύλαξη  χώρων. Τηλ.: 6984501801