Γεννήτρια πετρελαίου, σαν καινούρια!

NEW 08|11|14 Γεννήτρια πετρελαίου τριφασική Olympian- CAT 88  Kwa,  Diesel Generator Set. Του 2013. Σχεδόν καινούργια, μόνο 66 ώρες. Εντελώς αθόρυβη. 50 /60HZ, 380/400Volt. Τιμή 6200 ευρώ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, τηλέφωνο 210 300 0172

Advertisement