Προσέχει τα παιδιά και έχει εξειδίκευση

NEW 22|01|15 Παιδαγωγός (Ε.Α) αναλαμβάνει φύλαξη και απασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες.
Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970710543

Advertisement