Με εμπειρία στα τουριστικά σκάφη

NEW 01|03|15 Ανθυποπλοίαρχος από το Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά εργασία σε τουριστικό σκάφος στην Πάρο προκειμένου να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό τον τομέα. Διαθέτει αρκετά πιστοποιητικά ναυτιλιακού περιεχομένου, αγγλικών και γνώσεις χειρισμού υπολογιστών. Τηλ.: 6979 444 824

Advertisement