Ζητείται πωλητής/πωλήτρια

NEW 24|03|15 Ζητείται 1 Πωλητής/τρια

Μικρών Σημείων Πώλησης & Ho.Re.Ca
Σημείο διανομής: Mini-Markets, Περίπτερο, Εποχιακά, Καφέ, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία
Περιοχές: ΠΑΡΟΣ
Περιγραφή θέσης:
• Διαχείριση Πελατολογίου
• Διεύρυνση Πελατολογίου (άνοιγμα νέων σημείων)
• Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες
Προσόντα:
• Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις (εμπειρία στο Ho.Re.Ca. θα εκτιμηθεί)
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
• Διάθεση για εργασία, συνέπεια, υπευθυνότητα
• Άδεια οδήγησης
Παρέχονται
• Μισθός και BONUS, ασφάλιση
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Δυνατότητα για μόνιμη συνεργασία
• Διαπραγματευτικές δεξιότητες

Η εργασία είναι 7μηνη με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.
Αποστολή βιογραφικού στο email:
reception@depend.gr, RF code: SP

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Περσίδη στο 210- 25.82.812 (ώρες 10:00 – 14:00).

Advertisement