Με εμπειρία στον μπουφέ και το σέρβις

NEW 24|03|15 Νέος 29 ετών με εμπειρία ζητάει εργασία στην Πάρο για μπουφέ η σέρβις. Τηλ.επικοινωνίας 6985828871