Νέος ενδιαφέρεται να δουλέψει στην Πάρο

NEW 24|03|15 Νέος 24αρων ετών ενδιαφέρεται για δουλειά στην Παροικιά, Έλληνας με δίπλωμα οδήγησης,
ενδιαφέρεται για πωλητής αρτοποιείου, τυροπιτάδικου ή για οποιαδήποτε παρεμφερή δουλειά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983477312

Advertisement