Πωλείται κουζίνα ευκαιρία!

NEW 24|03|15 Πωλείται κουζίνα Telefunκen ελάχιστα χρησιμοποιημένη με κεραμικές εστίες τιμή 300 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλ. 6977777179