Θέσεις εργασίες σε ξενοδοχείο της Νάουσας

NEW 30|03|15 Ζητούνται κοπέλες για καθαριότητα, βοηθοί μάγειρες, συντηρητές γενικών καθηκόντων
από ξενοδοχειακή μονάδα. Τηλ.: 2284055022