Πτυχιούχος ζητά εργασία στην Πάρο

NEW 27|04|15 Κοπέλα πτυχιούχος στις τουριστικές υπηρεσίες και τροφοδοσίας, με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, προϋπηρεσία 5 χρόνια, δίπλωμα Ι.Χ. ζητεί εργασία σε οποιονδήποτε τομέα στην Πάρο. Τηλ.: 6987 991245

Advertisement