Δύο νέοι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν για Ιούλιο Αύγουστο

NEW 03|06|15 Δύο φοιτητές ζητούν εργασία στο νησί της Πάρου την περίοδο από 5 Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτέμβρη στον τομέα του σέρβις ή του ταμείου. Μια γυναίκα και ένας άντρας 20 ετών με προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών. e-mail: daphnegioka@hotmail.com

Advertisement