Τρεις φοιτητές ζητούν εργασία στην Πάρο από Ιούλιο μέχρι τέλος Σεπτέμβρη

NEW 23|06|15 Τρεις φοιτητές ζητούν εργασία στο νησί της Πάρου την περίοδο από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτέμβρη στον τομέα του μπαρ η σέρβις . Μια γυναίκα 20 ετών και δυο άντρες  21 και 22 ετών με προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών. e-mail: trifonzotos@hotmail.com

Advertisement