Με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας

NEW 15|08|15 Ζητείται άτομο γενικών καθηκόντων με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας από επιχείρηση ανακύκλωσης. Τηλ.: 22840-52771