Νέα κοπέλα αναζητά δουλειά στην Πάρο

NEW 07|02|16 Νέα, απόφοιτη ΑΣΟΕΕ, με προϋπηρεσία σε πωλήσεις τουριστικών ειδών, παρασκευή καφέ και γραμματειακή υποστήριξη, ζητεί εργασία για σεζόν ή μόνιμο στην Παροικία. Σοβαρή, υπεύθυνη και επικοινωνιακή. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6984727902

Advertisement