Μαθήματα από δημοτικό έως Λύκειο

NEW 18|03|16 Απόφοιτος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο »Μοριακή Βιολογία – Γενετική», παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου και  Χημεία, Βιολογία σε μαθητές Λυκείου.
Παραδίδονται μαθήματα και μέσω skype. 7€/ώρα.
Τηλ: 6970888248

Advertisement