• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Μειοδοτικός διαγωνισμός για χώρο αποθήκευσης | 26.05.16

NEW 23|05|16 Ο Δήμος Πάρου πραγματοποιεί μειοδοτικό διαγωνισμό για την εύρεση ακινήτου για αποθήκη. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στις 26|05|16. Περισσότερος πληροφορίες με κλικ εδώ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 37 Ο.Ε.

Advertisement