Από κατάστημα γυναικείων ρούχων

NEW 08|07|16 Ζητείται άμεσα κοπέλα από κατάστημα γυναικείων ρούχων στην κεντρική αγορά της Παροικίας. Τηλ.: 6932107676