Ζητείται βοηθός από φαρμακείο στην Παροικιά

NEW 04|04|17 Aπαραίτητα προσόντα: γνώση
Η/Υ και αγγλικών.
Συναφές πτυχίο και δεύτερη γλώσσα θα εκτιμηθούν.
Βιογραφικά στο para4@pathfinder.gr