Μαθήματα Αγγλικών

NEW 12|09|19 Καθηγήτρια Αγγλικών, με σπουδές στην Αγγλία, κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, κάτοχος Proficiency του πανεπιστημίου Cambridge και άδειας διδασκαλίας Αγγλικών, με 15ετη εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών κατ’οίκον σε ενήλικες και παιδιά σε όλα τα επίπεδα.

  • Εξειδίκευση σε μαθητές με

μαθησιακές δυσκολίες.

  • Διαδραστική μάθηση για μικρής

ηλικίας μαθητές

  • Δυνατότητα σχηματισμού γκρουπ.
  • Δυνατότητα μαθημάτων μέσω

skype.

  • Τμήματα ενηλίκων Business

English

  • Τιμές προσιτές ανάλογα με το

μαθησιακό επίπεδο.

  • Δωρεάν το 1 ο μάθημα γνωριμίας.

Κιν: 6940009983
m: englishonparos@gmail.com
f: English on Paros
i: englishonparos

Advertisement