Ζητείται Μάγειρας για την Αντίπαρο

NEW 28|01|20  Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ευχάριστος και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος σχολής μαγειρικής. Παρέχεται 3μηνη απασχόληση από Ιούνιο μέχρι και Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο vilabro@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 00 00 36

Advertisement