Δωμάτια στην Παροικιά

NEW 20|05|20 Ενοικιάζονται δωμάτια στην περιοχή της Παροικίας για συνεργεία και υπαλλήλους για την καλοκαιρινή σεζόν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983 137321