Ζητείται μάγειρας για την Αντίπαρο

NEW 11|06|20 Απαιτούμενα προσόντα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ευχάριστος και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος σχολής μαγειρικής.
Παρέχεται δίμηνη απασχόληση από Ιούλιο μέχρι και Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν διαμονή και διατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
 vilabro@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 000036

Advertisement