Δύο θέσεις εργασίας στην Πάρο

02|07|20 Ζητείται γκαρσόνι και λάντζα για σεζόν από παραλιακό εστιατόριο στην Πάρο.
Μισθός ικανοποιητικός και ασφάλεια. Τηλ.: 6951 572004