Θέση μάγειρα στην Αντίπαρο

NEW 24|05|21 Ζητείται Μάγειρας στην Αντίπαρο. Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Ευχάριστος και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος σχολής μαγειρικής. Παρέχεται 4μηνη απασχόληση από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο. Μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Αποστολή βιογραφικών στο vilabro@gmail.com,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 00 00 36   

Advertisement