Ζητούνται καρέκλες/τραπέζια για 10 ημέρες

NEW 08|06|21 Ζητούνται προς ενοικίαση 100 – 120 πλαστικές καρέκλες και 25 – 30 πλαστικά τραπέζια για το χρονικό διάστημα 31/7/2021 έως 9/8/2021.
Τηλ.: επικοινωνίας 6948 675110